dr hab. inż. Marek Klimkiewicz, prof. SGGW

SGGW w Warszawie
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
Zakład Infrastruktury Technicznej
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 17, pokój 11

tel. +48 22 59 345 76
e-mail: marek_klimkiewicz@sggw.pl